Política de privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El responsable de les dades i titular de la pàgina web http://www.autocarspratsserrat.com és RAMON PRATS SERRAT (en endavant Autocars Prats Serrat), amb domicili professional situat en CTRA DE CALAF, NAU 2 25750 TORÀ LLEIDA NIF 78150955Z.

Telèfon: +34 973 473 590

Correu: info@autocarspratsserrat.com   

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM TEVES DADES PERSONALS?

En Autocars Prats Serrat tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens demanes o facilitar-te ofertes de serveis segons la sol·licitud que ens faci arribar, gestionar interna i externament els viatges o serveis que contractis, així com per gestionar el compliment de les obligacions legals que corresponguin.

 

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES? 

Les dades personals que ens proporcions es conservaran mentre siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollits i no ens demanis la seva supressió. En tot cas, es conservaran durant el temps necessari per a la prescripció de responsabilitats legals que ens corresponguin.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

La base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment al facilitar-nos les dades personals, o l’execució dels serveis contractats.

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES?

Les teves dades s’incorporaran a la base de dades pertanyent a Autocars Prats Serrat, i no seran cedides a tercers excepte obligació legal, però, per a la realització dels nostres diversos serveis, pot ser necessari compartir les teves dades amb proveïdors o professionals col·laboradors, els quals , en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.

 

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Autocars Prats Serrat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, Autocars Prats Serrat deixarà de tractar les dades, llevat que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions .

Per a més informació i per exercitar els seus drets, si us plau, aneu a l’apartat Exerceix els teus drets d’aquesta mateixa web.

 

LEGISLACIÓ.

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i la resta de normativa relacionada. 

 

ACTUALITZACIÓ.

Aquesta política de privacitat s’ha revisat per última vegada al desembre de 2018