Certificacions

 • 1

Acreditaciones 9001 OCAAcreditaciones 9001 OCA

Política del Sistema Integrat de Gestió

– Qualitat, Medi Ambient, Energia i Seguretat Vial –

AUTOCARS PRATS SERRAT com a empresa de referència en el transport de viatgers per carretera en les comarques de la Segarra i l’Anoia, defineix la Política del Sistema integrat de Gestió en Qualitat, Medi Ambient, Energia i Seguretat Vial com:

 1. Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients.

 2. Desenvolupar la nostra organització coherentment per a donar la resposta adequada a la situació actual i futura del mercat des de l’austeritat que la situació actual requereix

 3. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris del Sistema Integrat de  gestió establerts.

 4. Complir amb els diferents requisits aplicables en els àmbits de la qualitat, el medi ambient, la prevenció de riscos laborals, la seguretat vial i l’eficiència energètica i qualsevol altres requisit que determini AUTOCARS PRATS SERRAT.

 5. Mantenir i avaluar els indicadors del sistema segons les necessitats de gestió i seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de forma que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients i avaluar el nostre compromís ambiental, energètic i de seguretat vial.

 6. Planificar i executar processos més sostenibles que ens permetin protegir el medi, reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de noves activitats o serveis.

 7. Renovar progressivament la flota amb vehicles més ergonòmics, que produeixin menor impacte ambiental, que estiguin equipats amb les mesures de seguretat que considerem necessàries i que ens permeti optimitzar el consum energètic i reduir la probabilitat d’accidents.

 8. Potenciar l’adquisició de productes, eines i maquinària de màxima eficiència energètica segons la tecnología existent, fiable i assequible en el moment

 9. Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els recursos, així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.

 10. Transmetre la nostra política del Sistema Integrat de Gestió a tot el nostre entorn.

 11. Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients interns i externs, així com la informació sobre els aspectes ambientals, energètics i de seguretat vial en relació amb el transport.

 12. Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa.

 13. Potenciar l’aprofitament de recursos propis per davant dels recursos externs.

 14. Consolidar el procés de millora continuada en l’elaboració de totes les activitats realitzades a la nostra empresa.

 15. Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia i el sentit de la responsabilitat en relació amb la qualitat i el medi ambient.

 16. Aconseguir la màxima seguretat i prevenció de riscos pel nostre personal, clients, vehicles i instal·lacions durant la nostra prestació de servei